donderdag 19 december 2013

Het nieuwe nationaal-socialisme der Nederlanden

Ergens ter wereld bestaan nog volken en kudden, doch niet bij ons, mijne broeders: hier vindt men staten. Staat? Wat is dat? Welaan! Zet nu de oren open, want thans zeg ik u mijn woord over de dood der volken. Staat beduidt de koudste van alle monsters. Koud is ook zijn leugen; en deze leugen kruipt hem uit de mond: 'Ik, de staat, ben het volk.' Leugen is het! Scheppenden waren zij, die schiepen de volken en dekten ze met een geloof en met een liefde: aldus dienden zij het leven. [...] Waar nog volk leeft, vat het de staat niet en haat hem als het kwade oog en zonde tegen zeden en rechten. [...] Staat noem ik dat, waar allen gifdrinkers zijn, goeden en slechten, Staat, waar allen zich zelf verliezen, goeden en slechten. Staat, waar de langzame zelfmoord van allen 'het leven' heet. - Friedrich Nietzsche - Aldus sprak Zarathoestra pagina 52.

Om het jaar 2013 op goede wijze af te sluiten én omdat ik constant opnieuw wordt geïnspireerd door de werken van Nietzsche, kan ik het niet laten om eens ongezouten kritiek te uitten op de pathologische denkwijze dat zich sinds enkele maanden aan het manifesteren is onder de Nederlandse bevolking. Deze pathologie, of ziekte, is namelijk de moderne vorm van het nationaal-socialisme. Onze samenleving heeft zich als moderne, westerse natie, altijd ingezet om ontwikkelingshulp te bieden aan mensen die zich in ongunstige situaties bevinden. Vaak leven deze mensen in landen die politiek instabiel zijn of zijn het landen die nog volop in ontwikkeling zijn en zodoende hulp kunnen gebruiken wanneer het land in kwestie wordt getroffen door een natuurramp.

Dat ons land sinds enkele jaren financiële tegenslagen heeft gehad, kan iedereen over meepraten. Met zijn allen moeten wij inleveren en dat vinden wij niet prettig. Ik ga dan ook niet ontkennen dat er gezinnen zijn die harder zijn getroffen door alle economische problematiek en dat deze een steun in de rug kunnen gebruiken. Maar is er iemand die mij kan uitleggen waarom wij minder hulp moeten bieden aan het buitenland, waar de leefomstandigheden niet te vergelijken zijn met de leefomstandigheden van de gemiddelde Nederlander, omdat er enkele gezinnen zijn die een steun in de rug kunnen gebruiken?
Ik heb hier al eerder een essay over geschreven en ik had verwacht dat het een tijdelijke vlaag van een bekrompen nationaal-socialisme zou zijn. Maar helaas niks is minder waar. Zoals elk jaar houdt 3FM een nationale inzamelingsactie 'Serious Request', waarbij zij hun geld schenken aan een goed doel. Waar mensen hun mening vroeger enkel in een gesloten kring kon uitten, kunnen wij met zijn allen dankzij sociale media tegenwoordig onze mening aan de wereld verkondigen! Prachtig toch, de vele toepassingen van moderne technologieën. Het is alleen zo triest dat allerlei individuen het klaarblijkelijk noodzakelijk vinden om hun irrationele bekrompen nationaal-socialistische denkwijze uit te kramen op de vele webpagina's van facebook. En zo wordt ook deze pagina verziekt door mensen die het raar vinden dat 3FM enkel goede doelen steunt die internationaal opereren en wordt er geroepen 'waarom steunen jullie de voedselbanken niet?'
Wat ik het meest opmerkelijk vind aan deze individuen, is dat zij van mening zijn dat een inzamelingsactie enkel wordt besteed aan nationale doelen, terwijl zij niet eens een bijdrage leveren aan deze prachtige actie en enkel kritiek uitten dat het geld 'naar het buitenland gaat'. WTF?!
Kan iemand mij uitleggen wat er in godsnaam is gebeurd met de ooit-verlichte natie dat de Staat der Nederlanden was? Waren wij niet ooit een progressieve gidsnatie? Is er niet ooit een tijd geweest dat wij als bevolking ontwikkeling nastreefden? Dat wij investeerden in goed onderwijs, zodat wij als natie redelijke mensen gingen kweken die in staat waren op degelijke wijze hun hersenen te gebruiken? Sinds wanneer is de ziekte dat het nationaal-socialisme heet een virus geworden dat zich steeds verder aan het verspreiden is?

Tegenwoordig worden allerlei publiekelijke pagina's op facebook gedomineerd door emo-Nederland, die bij elk bericht diens irrationele mening uitkraamt en waarmee diens fascistische denkwijze enkel wordt gevoed want 'het zoveelste bewijs dat niet-Nederlanders slecht zijn wordt weer geleverd'. Ik kots op deze woorden! En ik kots op ieder individu die het klaarblijkelijk noodzakelijk vind om 'de Nederlander' te verheffen naar het niveau 'goed' terwijl alles wat niet-Nederlands is als 'slecht' wordt bestempeld. Mensen pretenderen te begrijpen hoe onze samenleving functioneert door te kijken naar 'Hart van Nederland', waarin zij hun dagelijkse 'emo-voer' krijgen voorgeschoteld. Mensen geloven ook alles wat op het internet te lezen is, want een webpagina waar één artikel staat over de vermeende armoede in Nederland wordt direct als waarheid aangeprezen, terwijl de inhoud van de pagina niet bepaalde een professionele indruk maakt, waarmee ik direct weer vraagtekens plaats bij de accuratesse van dergelijke artikelen (bronvermelding bij het maken van een dergelijk statement anyone?). Ik vraag mij af, als mensen zo goedgelovig zijn, waarom geloven mensen mij niet als ik een discussie probeer te voeren op basis van argumenten en deze argumenten door mijn gesprekspartner in de wind worden geslagen en men enkel in de rondte kan roepen Respecteer mijn mening!!!
Blijkbaar zijn mensen wel enorm goed in staat om een willekeurig verhaal te geloven, dat samen strookt met hun ideeën, maar oh wee wanneer iemand met tegenstrijdige ideeën komt en deze ook nog eens op rationele wijze kan verwoorden. Willen mensen nou de waarheid horen, of willen mensen enkel hun irrationele mening uitkramen in de hoop dat zij worden gehoord?

Weten mensen dat men hier in Nederland niet in armoede hoeft te leven? Dat armoede een relatief begrip is en dat wij het geluk hebben in Nederland te wonen, een westerse samenleving waarin 'sociale voorzieningen' bestaan? Ieder individu kan gebruik maken van deze sociale voorzieningen. Los van de politieke discussie dat momenteel wordt gevoerd over de plichten van de bijstand, wij hebben sociale voorzieningen zodat niemand in armoede hoeft te leven zoals armoede in niet-westerse landen bestaat.
Ook ik bevind momenteel in de bijstand, omdat ik geen baan heb kunnen vinden gedurende de tijd dat ik een WW-uitkering ontving. Ook ik bevind in een uiterst ongunstige situatie. Maar ik weiger andere mensen naar de mond te praten, alleen maar onder het mom van 'eigen volk eerst'. Het concept van 'eigen volk eerst' is gefundeerd op een illusie. Het 'volk der Nederlanden' is een conceptueel begrip, dat enkel draait op wederzijds begrip, respect en het hanteren van gelijkwaardige normen en waarden; maar dit wederzijds begrip en respect zijn wij volgens mij al heel lang kwijt. De opkomst van een fascistische partij is louter illustratief voor de 'harde kern'; de autochtone blanke Nederlander met een laag IQ en weigert open te staan voor andersdenkenden. Hoe kon het anders dat bij een zwarte pieten demonstratie onverhoopt mensen hun agressie gingen uitten op een eenzame vrouw die protesteerde voor een heel ander doel, zoals hier te lezen is?
Laat ik stellen dat ik deze opkomst van het nieuwe nationaal-socialisme eng vind. De samenleving is veranderd, op negatieve wijze. Het emotionele individu bepaald de waan van de dag en het intellect wordt over de schouder gegooid. Wellicht is het interessant om eens een filosofische blog te wijden aan dit concept, maar voor dit moment hou ik het bij deze woorden:
Hij is het allerbest die alles zelf inziet.
en ook hij is op zijn beurt goed die luistert als iemand goed heeft gesproken.
Maar wie noch zelf inzicht heeft, noch naar een ander luistert
en zich diens woorden inprent, is daarentegen een nutteloze man.
Aristoteles - Ethica Nicomachea, pagina 82.

Mijn vrienden, ik wens allen een hele fijne avond!
Een dikke knuffel van jullie semi-filosoof, Halbe!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten