maandag 26 september 2016

Het moreel faillissement van onze nationale politiek

Men noemt diegene een vrijgeest die anders denkt dan men op grond van zijn afkomst, omgeving, stand en beroep, of op grond van de dan heersende opvattingen van hem verwacht. Hij is de uitzondering, de gebonden geesten zijn de regel; zij beschuldigen hem ervan dat zijn vrije principes ofwel hun oorsprong vinden in de zucht om op te vallen, of dat er zelfs vrije handelingen, dat wil zeggen handelingen die onverenigbaar zijn met de gebonden moraal, uit afgeleid kunnen worden.[...] Overigens behoort het niet tot de aard van de vrijgeest dat hij juistere meningen heeft, maar wel dat hij zich van de traditionele heeft losgemaakt, al dan niet met succes. Gewoonlijk zal hij evenwel de waarheid, of tenminste de geest van het onderzoek naar de waarheid aan zijn kant hebben: hij eist argumenten, de anderen geloof. - Friedrich Nietzsche, Menselijk al te Menselijk, blz. 148 + 149, nederlandse vertaling door Thomas Graftdijk.

Begin deze maand heeft onze minister van VWS mevrouw Edith Schippers een lezing gehouden op de HJ Schoolezing met als titel: De paradox van vrijheid. Ook al kan ik deze titel waarderen, tenslotte heb ik als filosoof ook mijn eigen meningen op dit gebied, betrekt mij nu een heel naar gevoel van deze lezing.
Deze lezing ging uit van de strijd der culturen, zoals deze al langer gaande is in diverse westerse landen. Zij heeft onze cultuur benoemd als zijnde 'superieur'. Nu ben ik het hier sowieso pertinent niet mee eens, maar dat is wellicht voer voor een andere blog. Nee, wat mij intrigeert is deze uitspraak:
Deze lezing moet gaan over de dingen die mij ‘s nachts wakker houden. Over de zorgen die ik heb voor de toekomst van mijn kind.
Mevrouw schippers ligt wakker van de strijd der culturen...Het is toch ook wat! Overigens heb ik zelf geen kinderen, dus wellicht dat dit een deel verklaart van mijn tekort aan empathie voor deze uitspraak.
In elk geval heeft deze lezing het nodige stof doen opwaaien. Zij heeft dan ook expliciet haar standpunt uitgedragen als individu, als moeder van een kind, niet als minister van de VVD. Hoe ironisch is het niet dat deze toespraak heeft geleid tot het idee dat de tweede kamer verkiezingen van volgend jaar hoogstwaarschijnlijk zullen gaan over onze Nederlandse waarden. Als voorschot heeft het NRC de volgende vraagstelling neergelegd bij de fractievoorzitters van de grootste partijen: "Wat beschouwt u als de grootste Nederlandse waarden?" Uiteraard heeft de partij die zijn mond vol heeft van Nederlandse waarden, de Partij van de Vrijheid niet gereageerd op deze vraagstelling. Dit laat nogmaals zien hoe de PVV zijn eigen bestaansrecht ondermijnt; wél volop media-aandacht zoeken om diens electoraal op een bijna perverse manier te bevredigen, maar wanneer het gaat om een vraagstelling van een journalist waardoor onze peroxide xenofoob ineens argumenten moet aanleveren blijft het angstvallig stil. Uiteraard zijn wij deze tactieken allang gewend, maar het blijft mij verbazen.

Drie weken later ben ik eens aan het nadenken over het media-circus dat is losgebarsten sindsdien. Elke politieke partij, nee correctie, elke politici is nu druk bezig met het verstevigen van diens positie. Rutte, Pechtold, Samson, Buma, elke partij is zich langzaam aan het voorbereiden op het losbarsten van de campagne want tenslotte wilt elke partij de grootste worden! Zelfs Jesse Klaver, bij uitstek een wereldverbeteraar met diens boek 'economisme' heeft een prachtig PR-praatje gehouden waarin hij de toekomst rooskleurig ziet.
Dan nu even terug naar de wrede realiteit. Als de tweede kamerverkiezingen van volgend jaar gaan draaien rondom de Nederlandse waarden, kunnen wij dan niet gewoon spreken van een moreel faillissement? Prinsjesdag was rooskleurig, onze economie is aan het aantrekken en alle lichten staan op groen. Ondertussen bevindt Europa zich in een identitaire crisis in het kielzog van de veelbesproken Brexit. Waar blijft leiderschap van onze politici? Waar blijven de politici die harde woorden durven uit te spreken over het onvermogen van Europa om zich te ontwikkelen? Waar blijft het verhaal over de positie van Nederland als lichtnatie in de duisternis van de identitaire crisis dat Europa is? Nee hoor, wij zijn postmoderne mensen geworden, wij maken ons louter druk om de dikte van onze portemonnee en de beurzen, want geld (!!!) moet worden verdiend!
Nederland moet kunnen profiteren, dat is de enige bestaansrecht dat Nederland heeft binnen de EU. Het ontwikkelen van Europees beleid is tenslotte ondergeschikt aan alles, want onze politieke leiders moeten natuurlijk éérst denken aan hun eigen portemonnee en hun eigen electoraal alvorens aandacht te schenken aan een Europees verhaal.

Ik herhaal: "Edith Schippers ligt wakker van de gevaren waar onze cultuur mee wordt getrotseerd". Ik vraag mij af: Waar blijft de politici die wakker ligt van de klimaatcrisis? Waar is de politici die zich druk maakt om de humanitaire crisis die zich bijna dagelijks voltrekt in Syrie?
Politici hadden een verhaal kunnen maken van Syrie, op het moment dat de media volop de foto toonde van een jongetje die compleet verdwaasd was nadat hij een bombardement had overleeft van hoogstwaarschijnlijk Russische vliegtuigen. Was er IEMAND van ons parlement die zich druk maakte om Syrië? Persoonlijk brak de foto mijn hart, niet vanwege de foto an sich want daar ben ik ondertussen een beetje immuun voor geworden. Nee, ik kreeg een brok in mijn keel van de oorverdovende stilte van onze nationale politici over de tragedie dat Syrië is. Dat er al 5 jaar lang een burgeroorlog gaande is, waar onschuldige mensen de dupe van worden en de ellende proberen te ontvluchten.
En dan kan er ineens WEL politieke aandacht ontstaan, want de vluchtelingencrisis is natuurlijk een gevaar voor de stabiliteit van onze prachtige samenleving. Nog steeds wordt er en masse gekankerd op asielzoekers, want deze ontwrichten complete samenlevingen. Althans, zo denken de mensen die bang zijn voor andere culturen. Gelukkig hebben onze politici, met Diederik Samson als ingenieur van de vluchtelingendeal afspraken gemaakt met Turkije. Zij zouden het grootste deel van de vluchtelingen wel opnemen. Halleluja, onze samenlevingen zijn gered en Europa kan zich wederom wegschuilen van de boze wereld!

Ik schaam mij als mens, als humanist diep van de onmenselijking van de vluchtelingencrisis. Zelfs de foto van het verdronken meisje kon onze politici niet op andere gedachten brengen, want er moest LEIDERSCHAP worden getoond! Nederland moest worden beschermd van de grote boze wereld, stel je toch eens voor hoe al die asielzoekers onze veilige samenleving zouden ontwrichten.
Ik vraag mij af: was het leiderschap van onze politici of was het zwakte? Zwakte gevoed door de angst om een deel van onze prachtige Nederlandse bevolking tegen zich te krijgen, waardoor dergelijke politieke partijen zouden worden afgestraft in de komende verkiezingen? Want dát kan natuurlijk niet! Nee, politici moeten hun positie waarborgen en luisteren naar de publieke opinie. Want dát doe je als leider zijnde!
Klimaatcrisis? Ja, langzaam gaan wij onze economie hervormen, want stel je toch eens voor onze dat fragiele economie schade wordt berokkent, omdat wij de toekomst van onze planeet willen waarborgen! Nee, laten wij gewoon rustig onze economie hervormen door de markt zijn werk te laten doen en dan zal je zien dat wij op het einde van de 21e eeuw onze economie compleet hebben vergroend. En als de klimaatcrisis dan al heeft toegeslagen? Tja, dat is vervelend, niet ons probleem overigens want WIJ hebben LEIDERSCHAP getoond en dat doe je als politici zijnde!
Misschien dat ik toch maar eens ga nadenken om op de partij van de dieren te gaan stemmen, tenslotte zijn zij momenteel toch de groenste partij...Of misschien moeten wij eens gaan nadenken over andere vormen van politiek. Ik las deze oproep in het NRC laatst, ik ga zeker een betoog schrijven en ik roep dan ook al mijn lezers op hetzelfde te doen!
O sancta simplicatas! In welk een zonderlinge vereenvoudiging en vervalsing leeft de mens! Men kan zich niet genoeg verwonderen als men eenmaal zijn ogen voor dit wonder heeft geopend!
Friedrich Nietzsche - Voorbij Goed en Kwaad
Mijn vrienden, dank voor het lezen van deze blog. Ben ik afgevallen van mijn geloof? Ben ik een pessimist geworden? Nog niet, maar ik kom steeds vaker tot de realisatie dat wij té vaak onze ogen sluiten voor wat zich boven ons voltrekt. Té vaak zijn wij bezig met onszelf, met onze eigen problematiek. Laten wij ook eens verder gaan kijken en nadenken over de wereld waarin wij willen leven. Ik wens jullie allen een hele fijne dag toe, een dikke knuffel van jullie wereldverbeteraar, Halbe!