maandag 4 mei 2015

De verdorven morele superioriteit van de westerse wereld

De geschiedenis van de gevoelens krachtens welke wij iemand voor iets verantwoordelijk stellen, de zogenaamde morele gevoelens dus, verloopt in de volgende hoofdfasen. Eerst noemt men bepaalde gevoelens goed of slecht zonder ook maar enigszins rekening te houden met hun motieven, maar allen wegens hun nuttige of schadelijke gevolgen. Maar al spoedig vergeet men de oorsprong van deze aanduidingen en gelooft dat aan de handelingen op zichzelf, ongeacht hun gevolgen, de eigenschap 'goed' of 'slecht' inherent is: met hetzelfde misverstand als waardoor de taal de steen zelf hard, de boom zelf groen noemt - dus doordat men in hetgeen gevolg is de oorzaak ziet. Vervolgens verlegt men het goed - of slecht-zijn naar de motieven en houdt de daden op zichzelf voor moreel dubbelzinnig. Men gaat nog verder en verleent het predikaat goed of slecht niet meer aan het afzonderlijke motief, maar aan het hele karakter van de mens, waar het motief uit komt groeien als de plant uit het aardrijk.[...]
Dus: omdat de mens zich voor vrij houdt, en niet omdat hij vrij is, voelt hij berouw en gewetenswroeging. - Friedrich Nietzsche, Menselijk al te Menselijk
, Nederlandse vertaling door Thomas Graftdijk, pagina 49 - 50.

Het is vandaag 4 mei, een dag dat in Nederland is omgedoopt tot 'dodenherdenking'. Wij, als natie, herdenken alle mensen die op tragische wijze zijn omgekomen vanwege het geweld dat mens eigen is; door politiek, door ideologie, door macht.
Vanavond om 8 uur houden wij twee minuten stilte om de doden te eren van de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die begon met een nationaliaal-socialistische ideologie van ene Adolf Hitler; een man die 'stond voor het volk'. Vanwege alle ellende die het duitse volk is overkomen gedurende de jaren na de Eerste Wereldoorlog was er een broeinest ontstaan voor een dergelijke totalitaire ideologie: alles wat niet paste in hun ideaalbeeld werd direct geclassificeerd als 'de vijand'.
De oorlog die in 1939 begon, wat later ontaarde in een wereldoorlog toen de grootmachten van die tijd zich ermee gingen bemoeien, heeft 5 á 6 jaar geduurd. 5 mei 1945 wordt door Nederland beschouwd als bevrijdingsdag, omdat vanaf die datum heel Nederland bevrijd was van het juk van de duitsers.

Wat heeft de oorlog gekost? Hoeveel mensen zijn er omgekomen? Ik verwijs mijn lezer hiervoor graag naar deze pagina voor een compleet overzicht.
Ik ben daarna eens gaan kijken hoeveel mensen zijn omgekomen tijdens de invasie van de geallieerden in de maanden april/mei 1944.
ca. 6600 Amerikanen
ca. 2700 Britten
ruim 900 Canadezen
Al deze mensen zijn omgekomen om ons op het Europese vasteland onze vrijheid terug te geven. Hoe ironisch is het wel niet dat de wereld tijdens een van zijn duisterse tijden verbonden was in zijn strijd voor vrijheid, terwijl de wereld anno 2015 verdeeld is in politieke ideologieën geleid door economische welvaart met de angst voor buitenstaanders. Hoe dwaas zijn de gidsnaties van volkeren zoals Nederland geworden wanneer het maatschappelijk debat over asielzoekers en het geven van geld aan giro 555 vanwege natuurrampen overschaduwd raakt door emotionele en sentimentele uitspraken zoals "EIGEN VOLK EERST!!!", terwijl het ditzelfde sentiment was in een groot land van die tijd dat heeft geleid tot de opkomst van een fascistische ideologie die uiteindelijk het complete Europese vasteland had veroverd.

Mensen hebben hun mond vol van hun morele superioriteit in het veroordelen van 'islamistische barbaren', 'haatbaarden' en 'haatpredikers', terwijl zij zich eveneens schuldig maken aan een walgelijk nationaal-socialistisch sentiment door ideologische uitspraken van hun leider op te hemelen.
Charlie Hebdo wás een aanslag op onze democratie; MH17 wás een nationale tragedie én een nationale ramp, omdat het óns volk betrof, ónze democratische ideologie.
Verdronken asielzoekers en een ontheemd land dat getroffen is door een natuurramp valt buiten ons moreel gedachtegoed, want 'zolang hier de armoede blijft bestaan hebben wij daar niks te zoeken'. Ik vraag mij af: als Amerika, Groot-Brittanië en Canada destijds ook zo hadden gedacht, zouden wij dan niet nu gewoon duits spreken?
Ich habe es niet gewüst toch? Zolang wij ons bedreigd voelen door hén die onze democratie bedreigen, zijn wij gerechtvaardigd om hulp te weigeren aan die volkeren. Waarom zouden wij? Als er iets met Groningen gebeurd worden wij toch ook niet geholpen?
Helaas vergeten deze mensen iets essentieels: indien er iets met Groningen zou gebeuren, dan zou de internationale gemeenschap ons óók helpen. Dan staan onze buurlanden Duitsland en België en zélfs Frankrijk te trappelen om ons te helpen. Want dát betekent het om te leven in een moderne wereld dat heeft geleerd van de lessen van vroeger: in vrijheid leven wij en in menselijkheid zijn wij gebonden.
En moge alles breken, wat aan onze waarheden breken- kan! Menig huis valt er nog te bouwen - Friedrich Nietzsche - Aldus Sprak Zarathoestra
Mijn vrienden, dank voor het lezen van deze blog! Ik hoop dat jullie deze blog zouden willen delen, wij leven in moeilijke tijden waarin men maar al te makkelijk terugvalt in authentieke 'nationalistisch' gedachtegoed, laten wij ons hiervoor waken. Morgen delen wij onze vrijheid, dat betekent ook vrijheid delen met hen die deze vrijheid niet kennen.
Ik wens jullie allen een hele fijne dag toe en veel plezier morgen met bevrijdingsdag. Een dikke knuffel van jullie filosoof en wereldverbeteraar, Halbe!