woensdag 23 december 2015

Nederland: een falende democratie

Of men het nu 'civilisatie' noem, 'humanisering'of 'vooruitgang', waarin het onderscheidende kenmerk van de Europeanen wordt gezocht; of dat men het eenvoudig, zonder te loven of te laken, met een politieke term de democratische beweging van Europa noemt: achter alle morele en politieke voorgronden waar dergelijke formuleringen naar verwijzen, voltrekt zich een gigantisch fysiologisch proces, dat steeds sterker op gang komt, - een assimilatieproces van de Europeanen, hun toenemende vrijwording van de voorwaarden waaronder aan klimaat en stand gebonden rassen ontstaan, hun toenemende onafhankelijkheid van enig vastomlijnd milieu dat eeuwenlang het stempel van zijn onveranderlijke eisen op ziel en lichaam wilde drukken. [...]
Dezelfde nieuwe voorwaarden waaronder in de regel een nivellering en mediocrisering van de mens tot stand zal komen, [...] vertonen sterk de neiging uitzonderingsmensen van de meest gevaarlijke en aantrekkelijke hoedanigheid te doen ontstaan. - Voorbij Goed en Kwaad, door Friedrich Nietzsche.
Nederlandse vertaling door Thomas Graftdijk, blz. 155 - 156.

Als rasechte optimist en wereldverbeteraar heb ik altijd geloofd in het goede van de mens en dan vooral in het goede van 'dé nuchtere Nederlander'. Als half-Colombiaan geniet ik namelijk de voordelen van twee culturele achtergronden: ik heb de zuid-amerikaanse passie voor al het goede in 'smens leven en ik hanteer eveneens een relativerende blik op zaken. Natuurlijk ben ik er eveneens trots op om mijzelf een Nederlander te mogen; een volk dat bekend staat om zijn nuchterheid. Helaas is die nuchterheid de laatste paar jaren aangetast vanwege globale zaken, waardoor wij als samenleving kwetsbaarder zijn geworden en daardoor feitelijk minder nuchter zijn geworden.
Kijk alleen al naar het begrip 'pedofilie'; roep dit woord en emoties vieren de boventoon van een discussie. Het voeren van enige vorm van rationele discussie wordt zo goed als onmogelijk gemaakt. Hetzelfde geld voor de begrippen 'islam', 'moslim' en uiteraard de bijna noodzakelijke negatieve connotatie 'terrorisme'; want in de ogen van de westerse wereld bestaat er louter 'moslimterrorisme', een woord dat maar al te graag in de mond wordt genomen door politici die graag beroemd willen worden en geilen op macht zoals ene peroxidexenofoob.

Ik heb in vorige blogs al de gevaren aangekaart van nationaal-socialistische groeperingen, die uiteindelijk al dan wel of niet hun stempel zouden drukken op de politieke agenda's van diverse regeringsleiders.
Nu is het gelukkig nog niet zover dat deze dwazen met hun wereldvreemde visie politici beïnvloeden, maar ik heb sterke twijfels of dat deze figuren in meer of mindere mate verantwoordelijk zijn voor het dwarsbomen van het democratisch proces van een gemeenteraad die bepalen of er in een gemeente een asielzoekerscentrum (azc) gaat komen of niet.
Wij weten natuurlijk dat asielzoekers gewoon achterlijke mensen zijn die hier louter komen om te profiteren van onze verzorgingsstaat. Althans, ik vermoed dat dit in verkorte bewoordingen de redenaties zijn van de eerder benoemde figuren die zich hebben aangesloten bij anti-democratische bewegingen zoals Pro Patria en het Identitair Verzet. Jammer alleen dat zo weinig mensen de tijd nemen om zich te verdiepen in 'het asielzoekersprobleem'. Deze mensen verwijs ik maar al te graag naar een vorig schrijven, waarin ik het asielzoekersprobleem op filosofische wijze heb geanalyseerd.

Zoals vele mensen weten wordt er Europa breed gekeken naar allerlei oplossingen voor het plaatsen van asielzoekers, zo ook in ons land. Dit doet ons land niet alleen vanuit politieke overwegingen, nee het is zelfs onze morele plicht om deze asielzoekers op te nemen in onze samenleving! Helaas heb ik al in een eerder schrijven vastgesteld dat het momenteel erg slecht gesteld is met onze zogenaamde westerse moraliteit. Dit begrip dat ooit ten tijde van de verlichting daadwerkelijke waarde had, is heden te daagse verkracht en gedegradeerd tot een opportunistisch, politiek beladen begrip waarin landen louter kunnen praten over moraliteit en morele kwesties zoals 'mensenrechten' wanneer het hun uitkomt. Want het belangrijkste is uiteraard het individu, het 'ik'. Het 'ik' wilt machtig worden, het 'ik' wilt rijk worden en het 'ik' geeft om niemand anders dan zichzelf. En datzelfde adagium van 'het ik' heeft sinds enkele jaren ook zijn weg gevonden in de politiek; in de vorm van figuren zoals de eerder benoemde 'peroxidexenofoob'.

Laat een ding duidelijk zijn: het is niet erg dat er dwazen bestaan. Sterker nog, de britse filosoof John Stuart Mill heeft juist het belang laten zien van een tegenovergestelde mening. Het effect is namelijk dat mensen hierdoor gaan reflecteren op hun eigen ideeën en dat hierdoor een samenleving zich kan ontwikkelen.
Het wordt echter een probleem wanneer mensen ofwel de cognitieve vermogens missen om te gaan reflecteren op hun eigen ideeën, of wanneer de ander een ruggengraat mist om vast te houden aan diens eigen idealen.
Sinds de afgelopen zomer diverse besluiten zijn gemaakt op regeringsniveau over de opvang van asielzoekers, zijn gemeenteraden gedwongen om te gaan stemmen of er al dan wel of niet een azc gaat komen. In beschaafde landen zoals Nederland gaat dit vaak vooraf aan een democratisch proces waarbij allerlei mensen worden aangehoord. Dit democratisch proces is het fundament van onze rechtstaat; wat voor waarde heeft onze rechtstaat als wij niet in staat zijn op democratische wijze deze vorm te kunnen geven?
En toch is het ditzelfde democratisch proces dat wordt verstoord door de eerder benoemde figuren; dat mensen louter hun mening kunnen geven vanuit de onderbuik, zonder enige vorm van nuchterheid, van relativering.

Ik heb tot heden altijd gedacht dat ons land beter wist, dat onze nuchterheid en relativeringsvermogen het zouden winnen van onze onderbuik. En oh, wat heb ik het fout gehad!
Vandaag lees ik een artikel op de website van Metro nieuws. Vorige week werd het zoveelste democratisch proces over het plaatsen van een azc in een gemeente ondermijnt; deze keer hebben de relschoppers hun zin gekregen.
Waar bij andere gemeenten uiteindelijk een tweede keer de gemeenteraad heeft geluisterd naar diens bevolking, hebben het college van B&W in Geldermalsen de zwakten van hun ruggengraat laten zien en zijn gezwicht voor de angst van dwazen in plaats van te luisteren naar de relativering van de rede.
De verlichting heeft gefaald, Nederland begint een falende democratie te worden. Ik heb mij nog zó beschaamd gevoeld voor mijn Nederlanderschap; nog nooit ben ik zó verbaasd geweest van de simpliciteit en vooral zwakten van de mens. En nog nooit ben ik zó boos geweest op mijn medemens en heb ik zoveel angst gevoeld jegens de moderne Nederlandse bevolking.
De trots die ik voelde in mijn Nederlanderschap is omgedraaid in een walging. Morgen is het kerstavond, vrede op aarde, zo gaat het adagium van kerst. Voor iedereen geldt dit, behalve voor de asielzoekers die hier komen om te profiteren van onze zorgstaat, toch mijn beste Nederlander?

O sancta simplicatas! In welk een zonderlinge vereenvouding en vervalsing leeft de mens! Men kan zich niet genoeg verwonderen als men eenmaal zijn ogen voor dit wonder heeft geopend!
Friedrich Nietzsche - Voorbij Goed en Kwaad.
Mijn vrienden, dank voor het lezen van dit stevige schrijven! Mijn excuses voor de pessimistische toon van deze blog, het is gewoon een tijd geleden dat ik zó boos ben geworden en zoveel angst hebt gevoeld jegens een zorgelijke ontwikkeling van ons land. Laten wij Nederland weer een mooi land maken en laten wij vooral het dialoog met elkaar blijven aangaan, hoe dwaas de ander ook is.
Afsluitend wens ik jullie allen uiteraard hele fijne feestdagen toe.