donderdag 20 maart 2014

Grenzen van de Vrijheid van Meningsuiting

De geschiedenis leert dat die stam van een volk zich het beste staande houdt, waarin de meeste mensen een levendige gemeenschapszin hebben als gevolg van de gelijkheid van hun vaste, onbetwistbare principes, dus als gevolg van hun gemeenschappelijk geloof. Hier wordt de goede, degelijke zede sterk, hier wordt ondergeschiktheid van het individu geleerd en vastberadenheid het karakter als geschenk gegeven en naderhand nog verder bij hem aangekweekt. [...] Aan elke vooruitgang in het groot moet een gedeeltelijke verzwakking voorafgaan. De sterkste naturen houden het type vast, de zwakkeren helpen het verder te ontwikkelen. - Friedrich Nietzsche, Menselijk, al te Menselijk. Nederlandse vertaling door Thomas Graftdijk, pagina 147.

Vrijheid van Meningsuiting; tezamen met de begrippen Moslim, Islam, terrorisme en Wilders is dit begrip het laatste decennium het onderwerp geweest van stevige discussies, hoogoplopende emoties en uiteindelijk zelfs de executie van een man die 'het lef had' om te praten over de vijfde colonne van geiteneukers.
Ik heb waarlijk respect voor deze man, Theo van Gogh, die nu alweer bijna 10 jaar dood is. Vermoord door, hoe ironisch kan het, een Nederlandse man die zich had bekeerd tot de islam. Deze moord werd niet alleen maatschappelijk veroordeeld, nee het zorgde voor een verheffing van het maatschappelijk debat over de vrijheid van meningsuiting; iets wat door sommigen wordt bestempeld als de vrijheid van beledigen.
Ik vind dit een fascinerende uitspraak, waarom wordt een zeer kritische mening direct opgevat als zijnde een belediging? Is het soms een kwestie van onbegrip? Waarom zou je gebruik moeten maken van genuanceerde uitspraken, die soms ook nog eens binnen een bepaalde context verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd, als je ook direct een mening kan verkondigen door gebruik te maken van krachtige termen?

Ik voel mij steeds meer een voorvechter voor de vrijheid van meningsuiting. Waar ik ooit in 2011 een simpele blog had geschreven, waarin ik geïntrigeerd raakte door het begrip 'Vrijheid van Meningsuiting', ben ik nu van mening dat ieder mens alles mag zeggen wat hij of zij maar wilt. Spui jouw ongenuanceerde mening, het is jouw goedrecht dat in menig (voornamelijk westers) land is vastgelegd in de grondwet dat ieder mens vrij is in de grondwettelijke zin van het woord.
Wat mensen moeten realiseren is dat een mening ook kan worden bekritiseerd. Het heeft geen enkel zin om in een discussie voortkomend uit een verschil van mening over een bepaald onderwerp te gaan roepen "RESPECTEER MIJN MENING!!!"; het voegt namelijk niks toe aan de discussie. Sterker nog, het laat zien hoe zwak de desbetreffende mening is, dat het louter wordt gevormd op basis van onderbuikgevoelens.
Een simpel voorbeeld is een discussie over God. Ik geloof niet in een God in de gelovige zin van het woord. Het concept intrigeert mij, het laat mij nadenken op een dieper, metafysische wijze over het leven. Gelovigen zijn van mening dat hun leven wordt bepaald door God. Ik vind het prima, hun levensbeschouwelijke visie is in conflict met die van mij, maar je kan maar enkel tot een zeker punt op basis van argumenten een discussie voeren. Daarna wordt het louter een emotionele kwestie waarmee de discussie in feite over is; over gevoelens kan je niet discussiëren.

Hoe anders is het met een discussie over thema's zoals gezondheid, maatschappij en criminaliteit. Ieder mens vormt een mening over de verschillende facetten van deze thema's. Het probleem zit hem echter in het feit dat er enorm veel kennis bestaat over al deze thema's. Ze zijn allemaal zo enorm complex dat het onmogelijk is voor een enkel individu om een volledige waarheidsgetrouwe mening te kunnen vormen over al deze thema's.
Oppervlakkige (causale) verbanden zijn direct te verklaren aan de hand van een logische redenatie. Je hoeft geen geleerde te zijn in de criminologie om te begrijpen dat mensen die zijn opgegroeid in een laag sociaal-economisch milieu een grotere kans hebben om een delict ten uitvoer te brengen in de hoop snel rijk te kunnen worden.
MAAR dit is enkel een oppervlakkig verband; het is een volledige generalisatie van mensen die zijn opgegroeid in een laag sociaal-economisch milieu; factoren die net zo belangrijk zijn zoals culturele achtergrond en de normen en waarden die van invloed zijn op de gedragingen van het individu worden louter geëgaliseerd onder het mom van "gelijkheid", terwijl er helemaal geen sprake is van gelijkheid, omdat ieder mens in de breedste zin van het woord uniek is.
Generalisatie is een begrip dat enorm handig is in wetenschappelijk onderzoek, omdat er juist wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een model waarmee ieder individu op gelijke wijze met elkaar kan worden vergeleken. Maar er is nog altijd een grote brug tussen theorie en praktijk. En het is deze brug die men voorzichtig moet oversteken wanneer men bepaalde thema's gaat bediscussiëren waarbij vanuit een onderzoek een maatschappelijke debat wordt gevoerd.
Dat gezegd hebbende kan ik enkel het volgende verklaren: een mening wordt altijd beperkt door de kennis van het individu die de mening uitdraagt.
Betekent dit dat niemand iets mag zeggen? Absoluut niet! Ik blijf een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Maar ga niet zielig lopen doen als een persoon een mening verkondigd en deze mening wordt volledig teniet gedaan door krachtige argumenten van de ander.

Het wordt echter een complexe kwestie wanneer een mening wordt verkondigd die nadelig is voor een grote groep mensen. Over emoties en gevoelens kun je niet discussiëren, omdat deze een persoonlijke aangelegenheid zijn. Je kan echter wel de mening ontkrachten op basis van argumenten. Opzicht is het vanuit een sociologisch perspectief beschouwd een positieve ontwikkeling dat mensen met tegenovergestelde meningen met elkaar in contact kunnen komen en op die manier elkaar kunnen proberen te overtuigen. Het is alleen zo triest om te moeten constateren dat de rede op een zeker moment volledig verdwijnt. Op dit punt vervallen een hoop potentiële interessante discussies tot een ronduit ordinaire, zielige vertoning waarbij de meningen van de mensen lijnrecht tegenover elkaar staan, terwijl er geen enkel rationeel gefundeerd argument kan worden aangeleverd. Het zijn net kinderen die met elkaar een ja/nee-ruzie hebben.
Om precies dezelfde reden vond ik de rechtszaak die enkele jaren geleden tegen Geert Wilders was aangespannen volslagen onzin. Wellicht was het niet het doel van de aanklagers om Wilders te berechten, maar wilden zij enkel een ideologisch statement maken; ik vond het allemaal vrij onzinnig. Ja, het gros van zijn uitspraken liggen op de grens van de fatsoensnormen in het kader van vrijheid van meningsuiting. En zijn electoraat steunt dit; zij steunen en masse de fascistische ideeën die door neerlands grootste xenofoob worden uitgedragen. Ik heb in een vorig schrijven mijn zorgen geuit over de opkomst van het moderne nationaal-socialisme.
Men pretendeert zijn woorden te begrijpen door ze op te vatten als zijnde "hij maakt ons land schoon en zorgt ervoor dat Nederland weer in oude ere wordt hersteld". Wat men vergeet is dat wanneer men een zin begint met de woorden 'ik wil niet discrimineren', dat men al een aanvang maakt om juist te gaan discrimineren! Dat men diens mening baseert op onjuiste, oppervlakkige verbandtrekkingen die op een ronduit irrationele wijze verder wordt verwerkt op basis van een selectieve beeldvorming. Dat wanneer men in de media alweer verhalen leest over Marokkanen, dat men in diens irrationele denkwijze direct de bewijsvoering gaat aandragen voor hun racistische denkwijze.
Hierdoor komt het individu op basis van of onjuiste informatie, danwel onjuist geïnterpreteerde informatie, tot de nationaal-fascistische denkwijze dat dé autochtone Nederlander superieur is aan al die achterlijke buitenlanders, want Nederlands plegen NOOIT, maar dan ook echt NOOIT misdaden!!! Waarom? Omdat ik hierover NOOIT iets lees in de media!!!

Wilders kwam volgens mij iets van anderhalve maand geleden ook al in het nieuws. Hij had een sticker gemaakt met daarin de tekst: De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif.
Ik kon hier alleen om lachen. Dit is provocatie pur sang en het meest grappige is: het mag! Waarom zou hij dit niet mogen zeggen? Alleen maar omdat mensen zich beledigd voelen? Een echte moslim moet hier ook om lachen, die denkt bij zichzelf: 'Ach, Wilders heeft weer een nieuwe ideetje om ons op de kast te jagen. Wat een triest figuur is het toch ook'. Een redelijk mens prikt door deze provocatie heen en laat zichzelf leiden in zijn mening door zijn rede, niet door zijn emoties die het beledigen van 'zijn profeet' zou losmaken.
Overigens vind ik het hoe dan ook een volslagen onbegrijpelijke uitspraak door te stellen 'MIJN profeet', alsof het een bezit is, terwijl het geloof juist een levensbeschouwelijke overtuiging moet zijn dat richtlijnen geeft hoe een goede moslim zou moeten leven. Het stellen van een bezit kan ik persoonlijk niet plaatsen onder dit concept, het getuigt eerder van een individu die zich uit alle macht vastklampt aan het concept van hoe een goede moslim zou moeten leven in de hoop dat hem/haar gaat lukken. Knap hoor, wat een stevige geloofsovertuiging! Ironisch genoeg waren het ook deze individuen die op publiekelijke pagina's Wilders dood wensen of zoals sommigen het zo poëtisch omschrijven: Allah straft Wilders.
Friedrich Nietzsche schreef het volgende:
Wie met monsters vecht, moet oppassen zelf geen monster te worden. En als je lang in een afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook bij jou naar binnen.
Al die mensen die Wilders dood wensen zijn geen haar beter dan Wilders zelf. Het moment dat men beter luistert naar het gevoel, dan naar de rede, is het moment dat onze samenleving gedoemd is.
Laat ik stellen dat ik nog steeds blijf praten over kut-marokkaantjes, wanneer ik alweer voor de zoveelste keer zie hoe in mijn straat een aantal kutjochies enorm irritant zijn (en meestal ook het voorkomen hebben als zijnde dat zij van Marokkaanse afkomst zijn). Meestal hoef ik ze niet aan te spreken en vertrekken ze uit zichzelf. Een enkele keer spreek ik hun aan en dan vertrekken ze meestal. De ene keer dat ze niet waren vertrokken was ik behoorlijk pissig geworden en schijnbaar hadden ze toen uiteindelijk het signaal begrepen dat zij moesten vertrekken, of het zou uitlopen op een hele intense ruzie waarbij ik het niet zou laten om geweld toe te passen indien de situatie het vereist. Maar betekent dit dat iedere Marokkaan in essentie slecht is? Dat zij niet in staat zijn om te conformeren naar de voor de gemiddelde Nederlander geldende normen? Absoluut niet! Ik heb samengewerkt en gelachen met hardwerkende Marokkanen.
Het is zo simpel om een volledige bevolkingsgroep te veroordelen, louter op basis van het handelen van enkele individuen. Maar dit is wederom een onjuiste gevolgstrekking; een incorrecte interpretatie van feiten. Wilders maakt hier gretig misbruik van; voor het eerst heeft hij in mijn ogen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden. Tot mijn grote verbazing heeft hij op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in een kroeg een groep PVV-aanhangers gevraagd: Willen jullie meer of minder Marokkanen? waarop de groep het woord minder bijna uitschreeuwde.
Het was bijna alsof er een explosie van Nationaal-Socialisme zichtbaar was op bekende beelden die te vinden zijn op de verschillende mediasites. En tot mijn grote verbazing erkent niemand zichzelf als een racist zijnde, want er volgt altijd de toevoeging: alleen criminele buitenlanders moeten worden uitgezet. Mensen die zich aan de wet houden, mogen wel blijven.
Aha, dus een autochtone Nederlander die zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig delict mag tientallen jaren opgesloten blijven, maar buitenlanders moeten worden getransporteerd naar het land waar zij geboren zijn toch? En wat als zij hier in Nederland geboren zijn?

Het spreekt voor zich dat een individu met een degelijk niveau van inzicht direct inziet hoe groot de rechtelijke en uiteraard de ethische gaten zijn die ontstaan in dergelijke concepten. Ik vind het dan ook echt knap van de PVV-aanhanger dat het hen lukt om mij telkens opnieuw te verbazen, door telkens een nieuwe dieptepunt te laten zien. Ik had nooit kunnen bedenken dat dergelijke individuen zich zo onmenselijk, racistisch en fascistisch zouden kunnen uitspreken in een modern ontwikkeld land als Nederland, totdat ik die beelden zag. Proficiat, mijn waarde xenofoob! jullie hebben een nieuw dieptepunt bereikt. Wanneer gaat de eerste Anders Breivig opstaan?

Mijn vrienden, ik dank u allen voor het lezen van deze blog. Verspreidt het woord, laat zien dat wij als maatschappij dergelijke uitspraken niet tolereren! Ik heb mijn steun al betuigt en uiteraard heb ik de facebookpagina 'Ik doe aangifte tegen Wilders' geliked. Ik wens jullie allen nog een hele fijne avond toe, een dikke knuffel van jullie wereldverbeteraar, Halbe!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten